SLEZSKÁ DIAKONIE PŘEDSTAVUJE PROJEKT

"PREVENCÍ K LEPŠÍMU ŽIVOTU

...PROTOŽE PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA!

NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ZŠ

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte naše lektory a objednejte si programy pro vaši školu.

 

NABÍZENÉ PROGRAMY:

1. Naši lektoři zastupují dvě různé organizace - ACET a Slezskou diakonii, což má vliv pouze na administrativu. 

  • Program  organizace ACET s názvem „Zvol si život“ je certifikovaný MŠMT (03/16/1/CE).

  • Naše programy jsou organizovány za podpory města Třinec a Moravskoslezského kraje.

2. Všechny besedy jsou interaktivní. Doporučení vhodnosti pro jednotlivé ročníky je orientační; některé programy je možné po domluvě přizpůsobit i pro jiné věkové kategorie.

3. Není-li uvedeno jinak, všechny programy trvají 90 min.,

tj. 2 vyuč. hod. CENA za program je 1000,-.

Za každý výjezd účtujeme také cestovné 5Kč/1km (z Třince).

 

4. Školám, které jsme doposud nenavštívili, nabízíme jednu ukázkovou lekci zdarma (dle vlastního výběru). Platba za cestovné zůstává. Pro více informací nás kontaktujte.

 

5. V případě vážného zájmu vyplňte objednávkový formulář, který odešlete na adresu prevence@slezskadiakonie.cz.

6. Pokud máte nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit na koordinátorku projektu Šárku Klusovou na tel. čísle +420 739 680 158.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Na základě přehledu odborné literatury a praktických zkušeností s realizací preventivních programů jsme přesvědčeni o tom, že preventivní působení by mělo být systematické a dlouhodobé. Takové působení na škole umožňuje mnohem efektivnější a kvalitnější prevenci (např. buduje lepší kontakt a důvěru mezi lektory a cílovou skupinkou, umožňuje reagovat na změny potřeb a aktuální situaci cílové skupiny…)

Doporučujeme vám proto možnost zapojení do Komplexního preventivního programu, který v sobě zahrnuje systematicky vypracovaný plán prevence pro všechny ročníky základní školy. Tento plán spoluvytváříme dle aktuálních potřeb školy spolu s metodikem prevence a zahrnuje vždy dvě (nebo tři) témata pro jeden ročník, přičemž první téma se zaměřuje na prevenci patologie ve vztazích ve třídě a rozvoj dobrého kolektivu, a druhé (případně i třetí) téma je změřeno na prevenci specifického rizikového chování. Názorný příklad komplexního programu najdete ZDE.

V rámci spolupráce upřednostňujeme školy, které se zapojí do Komplexního preventivního programu.

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

1. Naše třída = prima parta

Vhodné pro 1. – 5. třídu

Jedná se o interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Program je svým obsahem přizpůsoben věkové kategorii i specifickým potřebám třídy. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

2. Být dobrým kamarádem

Vhodné pro 1. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.

 

3. Šikana, škádlení a já

Vhodné pro 1. – 2. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozvědí, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.

 

4. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb sedm způsobů, jak se udržet fit

Vhodné pro 1. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

 

5. Naše tělo jako domov

Vhodné pro 2. – 3. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tento domov ničí.

 

6. Dobrodružství ve virtuálním světě

Vhodné pro 2. - 3. třídu

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim mají vyhnout nebo jak by na ně měly správně reagovat. Cílem besedy je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně.

 

7. Jsme tým

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

 

8. Kdo nepije, vyhraje!

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, který pomáhá žákům uvědomit si negativní důsledky užívání alkoholu v různých oblastech života. V rámci soutěží si žáci vyzkouší, že alkohol často přináší do života prohru.

9. Pozor nebezpečí

Vhodné pro 3. – 4. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého si žáci vyzkouší co dělat v nebezpečných situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami.

10. Piráti útočí

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

 

11. Když to ve mně vře (aneb jak zvládat svou agresivitu)

Vhodné pro 3. – 5. třídu

Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nimi zacházet. Pomocí jim může být tento interaktivní zážitkový program, jehož cílem je ukázat dětem, jak se mohou lépe vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také zjistit, jak lze řešit konflikty s druhými konstruktivně.

 

12. Poselství kouřových signálů

Vhodné pro 3. - 5. třídu

Interaktivní zážitková beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření.

13. Aby učení nebylo mučení (aneb jak se naučit se učit)

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program, během kterého účastníci získají motivaci a výbavu ke zdravému řešení problémů, které pramení z obtíží s učením se.

14. Říkat ANO, říkat NE

Vhodné pro 4. – 5. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Beseda napomáhá pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Má za cíl pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Obsahuje konkrétní aplikace prostřednictvím scének v různých situacích.

 

 15. Staleté kořeny – dvě alternativy

 

Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Tento interaktivní zážitkový program má dvě verze přizpůsobené věkovým kategoriím žáků. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní a osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory v našich dějinách. Program naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis.

Pro závaznou objednávku použijte objednávkový formulář, který naleznete ZDE.

Vyplněný formulář spolu s navrženými termíny zašlete na adresu prevence@slezskadiakonie.cz. Ohledně dostupnosti požadovaných termínů, případně ohledně navržení nových termínů, vás budeme kontaktovat nejpozději do dvou pracovních dnů.

16. Když vztahy bolí (šikana)

Vhodné pro 5. - 7. třídu

Interaktivní zážitkový program, který se zaměřuje na to, co je to šikana, co člověka bolí, jak se cítí ponižovaný a ponižující, jak se pozná šikana, jaké jsou způsoby ubližování (šikany), kde k ubližování (šikaně) dochází, kde hledat pomoc. Žáci jsou povzbuzeni ke snaze budovat dobrý kolektiv a zdravou asertivitu jako možnou obranu proti šikaně.

 

17. Třída plná pohody

Vhodné pro 6. – 9. třídu

Interaktivní zážitkový program zaměřený na vytváření kvalitních vztahů a pozitivního klima třídy. Formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskuzi, k vytváření vlastních postojů a názorů a k osvojení si pozitivních hodnot a vlastností. Tento program realizujeme výhradně v rámci Komplexního preventivního programu.

 

18. Skrytá nebezpečí internetu *

Vhodné pro 5. - 9. třídu

Tento multimediální preventivní program se věnuje mnohým rizikovým jevům, kterým jsou uživatelé internetu vystaveni. V programu jsou zahrnuta následující témata – lži a nepravdy na internetu, kyberšikana, kybergrooming, sexting, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, ale také problematika počítačových her. Žáci jsou vedeni k tomu, aby internetová rizika neignorovali, ale aby se drželi zdravých pravidel, která je mají chránit. Beseda je velice obsáhlá, proto je možné (po osobní dohodě s lektorem) zaměřit se intenzivněji a detailněji pouze na některá ze zmíněných rizik.

 

19. Mám to pod kontrolou?!?

Vhodné pro 7. - 9. třídu

​Interaktivní zážitkový program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na riziko častého užívání léků (léková toxikománie), konzumaci energetických nápojů, užívání anabolik a jiných návykových látek.

 

20. Jiný  neznamená divný

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrému i k projevům rasismu. Interaktivní zážitková beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

 

21. Až do dna nebo až na dno?!?

Vhodné pro 5. - 9. třídu

Alkohol se pro děti a mladé lidi stále více stává běžným společníkem, který jim pomáhá zahnat nudu, rozproudit krev, ale také zahnat strach a zahlušit smutek. Interaktivní zážitková beseda poukazuje na důsledky, které s sebou tento společník do života přináší, a to jak v oblasti tělesné, tak i duševní a sociální. V rámci programu si žáci ujasňují svůj postoj k alkoholu, trénují odmítací techniky, ale také se zamýšlí nad svými životními hodnotami.

 

22. Poruchy příjmu potravy *

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program představuje nejčastější formy poruch příjmu potravy, jejich projevy, varovné signály a důsledky této poruchy. Cílem je ukázat na hlubší kořeny problému, které spočívají v oblasti identity a sebepřijetí, a nastínit možná řešení.

 

23. Přátelství a láska *

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program podporuje pozitivní a zdravý přístup k mezilidským vztahům s cílem posílit a upevnit obecně uznávané hodnoty – kvalitní mezilidské vztahy, přátelství a lásku, povzbudit k jejich budování a ukázat je jako jeden ze základů smysluplného života. Zaměřuje se také na sexualitu jako přirozenou součást života, která má svůj vývoj a poukazuje na rozdíly ve vnímání u obou pohlaví.

Odborným garantem je Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

 

24. Pět jazyků lásky

Vhodné pro 8. - 9. třídu

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Je zaměřena na pět základních jazyků lásky, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena pouze na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

25. Sex, AIDS a vztahy *

Vhodné pro 9. třídu

Cílem besedy je představit fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Přednáška realisticky vykresluje nebezpečí nemoci AIDS, důsledky příliš časného nebo nezodpovědného vstupování do sexuálních poměrů, povzbuzuje studenty k manželské věrnosti a sexuální zdrženlivosti před manželstvím.

 

26. Pornografie a kult krásného těla *

​Vhodné pro 8. - 9. třídu

Program informuje o tom, co je to pornografie, jak ovlivňuje naši osobnost a naše vztahy, jaká je příčina vzniku závislosti a jaké je z ní východisko. V dodatku pak mluví o nebezpečí kultu krásného těla u dívek (kde vzniká, jaké je východisko), a klade důraz na identitu a jedinečnost každého člověka.

 

27. Komenský 2020 – dvě alternativy

​Vhodné pro 4. – 6. třídu a 7. - 9. třídu

Interaktivní zážitkový program, který žáky seznámí s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak nakreslí timeline (časovou osu) svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.

(odborný garant Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.)

28. Konečně jsme zase spolu!

Vhodné pro 6. - 9. třídu

Vzhledem k tomu, že se i děti musí vypořádat s dopady pandemie Covid 19 na jejich životy, chceme tímto programem přispět k minimalizaci negativních dopadů jak na třídní kolektivy, tak i na zdravý vývoj jednotlivých žáků.

V rámci programu mají děti možnost sdílet se o svých pocitech a prožitcích, obavách a frustracích, zažít povzbuzení od svých spolužáků, posilovat vzájemné vztahy i vědomí vlastní hodnoty a sounáležitosti se třídou.

 

* certifikované programy organizace ACET ČR, s.z. (nejedná se o kompletní nabídku organizace ACET, pouze o besedy vykonávané našimi lektory. Kompletní nabídka programů ACETu k náhledu ZDE - nutno objednat přímo u organizace ACET.)

 
 

JAK BYSTE ZHODNOTILI NAŠI PŘEDNÁŠKU?

ZDE ZANECHTE VZKAZ:

LEKTOŘI

Tomáš Samiec

Bc. Tomáš Samiec, 1981 Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Evangelické Teologické Faktulty Univerzity Karlovy. Bakalář v oboru sociální práce a pastorace zaměřený na práci s mládeží. Dříve pracoval ve Slezské Diakonii jako streetworker mládeže v Karviné, koordinátor středoškolských preventivních programů EXIT Tour, i jako učitel a televizní moderátor. Aktuálně pracuje jako tiskový mluvčí SCEAV v Českém Těšíně. Jeho specializací jsou témata týkající se mezilidských vztahů, internetové bezpečnosti a smysluplného života vůbec.

Šárka Klusová

Mgr. Šárka Klusová, 1977

Absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. V minulých letech působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuje ve Slezské diakonii jako lektor a  koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. Má čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vede kurzy přípravy na manželství a přednáší na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuje především na žáky základních škol. Jsou jí blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáší také o nástrahách a nebezpečích internetu.

Gabriela Gajdzica

Bc. Gabriela Gajdzica, 1991

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v oboru Anglický jazyk a literatura a Polský jazyk a literatura. Jako lektorka primární prevence ve Slezské diakonii se zaměřuje na programy ve školách s polským jazykem vyučovacím. Mimo práci se věnuje mladším školním dětem na nedělních besídkách při SCEAV Návsí a v létě se podílí na organizaci anglických táborů pro teenagery. Na programech primární prevence ji baví vidět, jak děti přemýšlí a co si myslí, protože děti jsou mnohem chytřejší, než si my dospělí občas dokážeme přiznat.

 
 

PROGRAM PODPORUJÍ :

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now